Vyřešte s námi
Vaše finanční problémy
Pomáháme klientům ve finančních problémech
nabízíme zpracování insolvenčních návrhů
Kalkulačka oddlužení - vyplňte a zjistěte zda splňujete podmínky pro oddlužení

Údaje o dlužníkovi

Čistá mzda:
Manžel/ka:
Počet dětí:

Údaje o dluhu

Výše dluhů vč. úroků:
Chci během následujících 5ti let splatit alespoň 30% svého dluhu. Splátky mi budou strhávány ze mzdy. Oddlužení může vyhlásit pouze fyzická osoba, nepodnikatel.

Desatero oddlužení

Zjistěte kolik máte přesně dluhů a kolik věřitelů

Oddlužení je možné využít, pouze pokud máte zpoždění ve splácení dluhů více než 30 dnů po splatnosti a dluhy u minimálně dvou věřitelů. Ten, kdo si půjčil více úvěrů, ale jen od jedné společnosti, oddlužení k řešení své situace využít nemůže.

Poctivý záměr

Naprosto zásadní podmínka u oddlužení je poctivý záměr dlužníka, který se sice ocitnul v těžké finanční situaci a není schopen splácet své dluhy, ale má zájem tuto situaci aktivně řešit.

Návrh musí být reálný

Dlužník musí mít stálý příjem. Na základě propočtu budoucích příjmů a výdajů v následujících 5 letech musí být reálný předpoklad, že dlužník bude schopen splatit věřitelům minimálně 30% svých dluhů, což je třeba chápat jako minimum. Jedním z cílů insolvenčního řízení je co nejvyšší uspokojení věřitelů, pokud budou Vaše příjmy natolik vysoké, že dokážete splatit 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů, může být insolvenční řízení ukončeno i dříve než za 5 let.

Doklady

Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník a musí k němu doložit: seznam majetku a závazků, listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky a jsou-li zde osoby, ochotné finančně pomoci dlužníkovi a poskytnout mu dar nebo mu po dobu trvání oddlužení platit pravidelné měsíční dávky, musí dlužník připojit k návrhu na povolení oddlužení i písemnou darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu, výpis z rejstříku trestů.

Způsoby oddlužení

Insolvenční zákon upravuje 2 možné způsoby oddlužení: zpeněžením majetkové podstaty (jednorázový prodej aktuálního majetku dlužníka a vyrovnání dluhů) nebo plněním splátkového kalendáře (tento způsob oddlužení zasahuje dlužníkův majetek především do budoucna – pohledávky zajištěných věřitelů se uspokojí z výtěžku zpeněžení zajištění a současně po dobu 5 let plní dlužník pohledávky nezajištěných věřitelů podle daného poměru). Dlužník navrhuje způsob oddlužení, ale rozhodnutí o způsobu oddlužení je ponecháno na nezajištěných věřitelích, kteří jej odhlasují buď na své schůzi, nebo mimo ni. Výsledek hlasování je podkladem pro další rozhodování insolvenčního soudu, který musí ještě oddlužení schválit.

Mimořádné příjmy

Hodnoty získané dědictvím, darem a další mimořádné příjmy je dlužník povinen po dobu trvání schválení oddlužení splátkovým kalendářem použít k mimořádným splátkám.

Žádné další dluhy

Vyvarujte se dalších půjček a úvěrů, průběhu oddlužení nesmí vznikat dlužníkovi další dluhy.

Neplnění povinností

V případě, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo vzniknou nové dluhy, soud může Vaše řízení zastavit nebo prohlásit konkurs.

Spolupráce s insolvenčním správcem

Soud určí Vašeho insolvenčního správce ze seznamu ministerstva spravedlnosti. Insolvenčního správce si nemůžete sami zvolit. Insolvenční správce potom v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře sleduje dlužníka a dohlíží na plnění splátkového kalendáře. Každý půlrok odevzdáte správci přehled příjmů za minulé období. Insolvenčního správce vždy informujte o všech změnách (změna zaměstnání, stěhování…). V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty prodává majetek, který je zahrnut v majetkové podstatě.

Insolvenční rejstřík

Veškeré informace ke každému, tedy i k vašemu, insolvenčnímu řízení budou veřejně k dispozici na internetu v takzvaném insolvenčním rejstříku: http://isir.justice.cz nebo http://www.insolvencni-zákon.cz. Insolvenční rejstřík je informační systém veřejné správy a obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy. Lidé, kteří vyhlásili osobní bankrot, musí pravidelně tyto stránky sledovat, protože budou sloužit de facto i jako jejich "pošťák". Prostřednictvím tohoto rejstříku se bude doručovat většina soudních rozhodnutí a jiných písemností. Neměli by se proto spoléhat jen na to, že vše důležité přijde poštou v obálce s pruhem.

Úvodní konzultace a návrh řešení je zdarma. Zaručujeme profesionální přístup. Výši odměny za sepis a podání insolvenčního návrhu stanoví zákon.

novela insolvenčního zákona - více informací zde
Výhody oddlužení
  • Ochrana před exekutory a vymahačskými společnosti
  • Zastavení úroků
  • Stabilizace nelehké finanční situace
  • Šance na nový začátek bez dluhů

Chcete vyřešit svou nepříznivou finanční situaci?

Vždy existuje cesta z dluhů.

Rádi Vám pomůžeme.

Každý problém má řešení.