Vyřešte s námi
Vaše finanční problémy
Pomáháme klientům ve finančních problémech
nabízíme zpracování insolvenčních návrhů
Kalkulačka oddlužení - vyplňte a zjistěte zda splňujete podmínky pro oddlužení

Údaje o dlužníkovi

Čistá mzda:
Manžel/ka:
Počet dětí:

Údaje o dluhu

Výše dluhů vč. úroků:

3 Kroky

1. Kontaktujte nás

Pomocí našeho kontaktního formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Každý případ je specifický, individuální a může mít několik variant řešení, zvolíme proto tu nejoptimálnější. Může se objevit i nějaká překážka bránící ve Vašem oddlužení, v takovém případě děláme vše pro to, abychom Vám pomohli s jejím odstraněním a navrhli vhodné řešení. Se všemi riziky Vás včas seznámíme a náležitě Vás poučíme.

Vysvětlíme, jaké dokumenty od Vás potřebujeme pro to, abychom Vás vyvarovali veškerých rizik a zpracovali perfektní insolvenční návrh. Pokud nějaké dokumenty nemáte k dispozici, poradíme Vám, jak je opatřit, či Vám s jejich zajištěním pomůžeme.

Do jednoho týdne od předložení všech podkladů jsme schopni připravit insolvenční návrh a podat jej na soud.

2. Sepíšeme insolvenční návrh

Převezmeme od Vás potřebné podklady a ihned začneme pracovat na Vašem případu, vypracujeme veškerá podání adresovaná soudu, nemusíte mít proto obavu, že by Vámi podaný návrh nebyl úspěšný pro nedodržení formálních požadavků.

3. Podáme insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení na soud

Pokud využijete našich služeb, podá na soud návrh na povolení oddlužení náš advokát. Příslušný krajský soud poté oznámí zahájení insolvenčního řízení vyhláškou zveřejněnou v insolvenčním rejstříku. Soud je povinen do 10 dnů od podání insolvenčního návrhu učinit úkony směřující k rozhodnutí věci. Pokud je osvědčen úpadek, soud vydá rozhodnutí o úpadku, kde stanoví lhůtu pro podávání přihlášek pohledávek. Po uplynutí této lhůty následuje přezkum nebo osobní jednání s insolvenčním správcem a poté rozhodne soud, zda oddlužení schválí či nikoliv. Po vydání usnesení o schválení oddlužení je dlužník povinen dodržovat podmínky uvedené v insolvenčním zákoně a v předmětném usnesení.

novela insolvenčního zákona - více informací zde
Výhody oddlužení
  • Ochrana před exekutory a vymahačskými společnosti
  • Zastavení úroků
  • Stabilizace nelehké finanční situace
  • Šance na nový začátek bez dluhů

Chcete vyřešit svou nepříznivou finanční situaci?

Vždy existuje cesta z dluhů.

Rádi Vám pomůžeme.

Každý problém má řešení.